Kommunens hemtjänst på bra placering i hemtjänstindex

Bild på lila blomma

Gullspångs kommun har placerats på plats 27 av 290 i Hemtjänstindex 2022, vilket är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner.

Indexet bygger på offentliga data som har bearbetats av forskningsinstitutet RISE och mäter kvaliteten inom fyra delområden: Information, Biståndshandläggning, Utförande och Stöd och utveckling.

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna Länk till annan webbplats. och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Äldreomsorgen i Gullspångs kommun

Kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgsverksamheten är att: Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra, både i ordinärt boende och i särskilt boende.

De fastställda ledorden, kopplat till målet, för äldreomsorgen är:

  • Möjligheternas kommun
  • Tillgänglighet
  • Samverkan
  • Hållbart samhälle
  • Bibehållen lust att lära och engagemang för omvärlden
  • Värnar om de äldre
  • I framkant för att utveckla en god äldreomsorg

Sidan senast uppdaterad: