Få hjälp av personligt ombud

Kommunens personliga ombud, Mirjam och Karin, kan hjälpa dig som har ett långvarigt psykiskt funktionshinder med att till exempel få kontakt med myndigheter, se till så att dina lagliga rättigheter är tillgodosedda, att få rätt till sjukersättning och att öppna brev .

Det personliga ombudet är en person som alltid arbetar utifrån ditt behov och inte har någon koppling till kommunens socialförvaltning eller andra myndigheter. Det är en kostnadsfri service och det personliga ombudet har tystnadsplikt.

– Målet är att de vi stöttar ska få tillbaka makten över sina liv. Vi är som en liten lots mellan allting, kittet mellan myndigheter, säger Mirjam.

Så här arbetar ett personligt ombud:

  • Vi inleder en förtroendefull kontakt i den miljö som du själv önskar.
  • Vi utgår från dina önskemål och behov.
  • Tillsammans med dig identifierar vi ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan samordna stödinsatser.
  • Vi kan hjälpa till i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan se till att du får dina lagliga rättigheter tillgodosedda.
  • Du är vår enda uppdragsgivare.

Kontakta Mirjam och Karin

Om du behöver eller har en bekant som skulle behöva få stöttning av ett personligt ombud går det bra att direkt ringa eller mejla till Mirjam eller Karin.

Mirjam Neuman

Telefon: 0501-75 63 88

E-post: Mirjam

Karin Bergqvist

Telefon: 0501-75 63 87

E-post: Karin

Se filmen om personligt ombud.