Återhämtningsdag för medarbetare i brukar- och patientnära yrken

Ninni Länsberg föreläser för vård och omsorgspersonal

För våra medarbetare inom vård och omsorg har Covid-19 inneburit stora påfrestningar under en längre tid då det bland annat varit hög sjukfrånvaro, låg bemanning, hög arbetsbelastning, restriktioner, stor oro och osäkerhet hos både personal och hos brukare.

För att medarbetarna ska få en möjlighet att återhämta sig och reflektera kring den tid som varit har medarbetare i brukar- och patientnära yrken blivit inbjudna till en återhämtningsdag.

Återhämtningsdagen har fokus på ett hållbart arbetsliv och syftet är att medarbetarna ska få möjlighet att lämna ordinarie arbete, prata och reflektera med sina kollegor och få information om stress och utmattning.

En inspirerande dag med eftertanke

Dagen leds av Ninni Länsberg, specialist i arbete och hälsa, och Rozze Baleng-Soultani, coach och förändringsledare. Ninni som jobbat länge inom företagshälsovård och författat boken Frisk jobbat, föreläser om hur man kan hitta livsbalansen såväl privat som på arbetsplatsen genom att jobba friskare. Ninnis föreläsning är fylld av glädje och inspiration och hon ger verktyg och lösningar på hur vi kan få friskare arbetsplatser, förhöjd arbetsglädje och tillsammans minska stressen och pressen genom klokare val.

- Syftet med dagen är att man ska få en bättre förståelse för sitt eget liv och för sin omgivning. Det är ett eget ansvar att se till att man mår så bra som möjligt både hemma och på arbetet, säger Ninni Länsberg.

- En hållbar arbetsplats är en arbetsplats dit medarbetarna kommer glada, går hem nöjda ifrån och kommer undan med hälsan och själen i behåll, fortsätter Ninni.

Under dagen får deltagarna också öva på positiv feedback, spela in filmer, prata om tiden som varit och vilka erfarenheter de tar med sig.

- Återhämtningsdagen har hittills tagits mot bra, och deltagarna verkar vara väldigt nöjda med dagen. Nu har hälften av dagarna varit och under nästa vecka, tisdag till torsdag, är det ytterligare tre grupper som är inbjudna till en återhämtningsdag, säger Katarina Widell, vård- och omsorgschef Gullspångs kommun.

Stöd med finansiering för ett hållbart arbetsliv

För att finansiera återhämtningsdagarna har Gullspångs kommun sökt och fått beviljat ett statsbidrag som Socialstyrelsen fördelat till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.