Ansökan ur Karl- Görans donationsfond

Målgrupp är funktionshindrade bosatta i Gullspångs kommun.

Medel kan, efter skriftlig ansökan, beviljas för såväl enskilda personer som grupper av personer.

Frågor och information om fonderna/stiftelserna lämnas av Socialkontoret

Iwa Johansson telefon 0551-360 80

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas in senast 2022-04-15

Beslut om utdelning fattas 2022-04-25 av Vård- och omsorgsnämnden.