Ansökan ur Karl- Görans donationsfond

Målgrupp är funktionshindrande bosatta i Gullspångs kommun.

Medel kan, efter skriftlig ansökan, beviljas för såväl enskilda personer som grupper av personer.

Ansökningsblanketten, som i nuläget endast kan skrivas ut och ifyllas manuellt, och ytterligare information om fonderna/stiftelserna lämnas av socialkontoret, lwa Johansson 0551-360 80.

Beslut om utdelning fattas 2021-04-19 av vård- och omsorgsnämnden.

Ansökan skickas till:
Socialkontoret, Iwa Johansson, Box 100, 542 21 Mariestad, senast 2021-04-12

Ansökningsblankett donationsfonden Pdf, 23.3 kB.

Sidan senast uppdaterad: