165 personer har fått vaccin i Gullspångs kommun

Vaccinationen av brukare/vårdtagare i Gullspångs kommun löper på bra. Av fredagens artikel i Mariestadstidningen framgår det att Gullspångs kommun vaccinerat lägst antal invånare procentuellt, jämfört med andra kommuner i Skaraborg. De siffror som publicerats är hämtade från det publika vaccinationsregistret Svevac och visar enbart de doser som hittills är inlagda i registret. Eftersom inmatningen i registret släpar så överensstämmer det inte med det antal som faktiskt fått vaccinet. Hittills har hela 165 brukare/vårdtagare inom kommunen fått den första dosen.

De som har erbjudits vaccin i fas 1 är

  • boende på särskilt boende
  • boende på LSS Gruppbostad som är inskrivna i hemsjukvården
  • personer med hemtjänst som är inskrivna i hemsjukvården
  • hushållsnära kontakter till personer som är inskrivna i hemsjukvården

Under vecka 6 och 7 kommer ovan nämnda grupper att få sin andra dos vaccin. Verksamheten är väl förberedd för vaccination av den andra dosen till våra brukare.

Personalvaccinationen som administreras av Avonova kommer att ske under vecka 7.

Sidan senast uppdaterad: