Förstärkta åtgärder inom vård och omsorgsverksamheten för att minska risken för smittspridning av Covid-19

Den 14 december 2020 gav Västra Götalandsregionen tillsammans med Smittskydd och Vårdhygien nya rekommendationer om att förstärka skyddet för att minska smittspridning av Covid-19 inom alla former av vård och omsorg.

Detta innebär att personal inom äldreomsorg och funktionshinder kommer att använda både visir och munskydd vid allt arbete som sker nära vård- och omsorgstagaren, oavsett misstanke om Covid-19 eller inte. Införandet kommer att ske något successivt, med start på särskilt boende från och med den 16 december.  

Sidan senast uppdaterad: