Ansökan ur Karl- Görans donationsfond

Målgrupp är funktionshindrande bosatta i Gullspångs kommun.

Medel kan, efter skriftlig ansökan, beviljas för såväl enskilda personer
som grupper av personer.
Ansökningsblanketterna och ytterligare information om fonderna/stiftelserna
lämnas av socialkontoret, lwa Johansson 0551-360 80.

Beslut om utdelning fattas 2020-11-06 av vård- och omsorgsnämnden.

Ansökan skickas till:
Socialkontoret, Iwa Johansson, Box 80, 548 22 Hova, senast 2020-10-30

Sidan senast uppdaterad: