Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner livsåskådningar och begravningsseder. 

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats: Länsstyrelsen Västra Götaland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Länsstyrelserna har tillsyn över begravningsverksamheten i Sverige. När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud.

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer. Länsstyrelsen Västra Götaland förordar begravningsombud i Västra Götalands- och Hallands län. Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Begravningsombudets uppgifter Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde. Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Västra Götaland- och Hallands län skickas till Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Kontakt och mer info: Lars Schill 010-22 45 492 lars.schill@lansstyrelsen.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-16