Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning stöd och omsorg

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Sveriges kommuner och landstings undersökning. Här jämförs olika kommuners serviceutbud för hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende.

Kommun och enhetsunderundersökningen

På Socialstyrelsens hemsidan kan man ta del av årets resultat från Kommun- och enhetsundersökningen. Undersökningen berör frågor som är besvarade på övergripande nivå och enhetsnivå gällande äldreomsorgen, hemtjänsten och särskilt boende. Här kan du se jämförelser mellan kommuner och enheter samt förändringar från senaste undersökningen. Läs mer om undersökningen under länkar på denna sida.

Brukarundersökningar

Ta del av den senaste brukarundersökningen under dokument här på sidan.

Äldreguiden

I Äldreguiden (se länk här på sidan) kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat om uppnåtts”. Dokumentet finns att läsa under dokument här på sidan.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under länkar här på sidan kan du ta del av en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Här jämförs olika kommuners resultat för insatser inom hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning med mera. Via länken Öppna jämförelser - Färdiga presentationer kan du ta del av jämförelsetal för det område du själv vill se.

Värdighetsgaranti

I Gullspångs kommun har vi infört lokala värdighetsgarantier. Garantin är utformad utefter en nationell värdegrund. Du hittar vår värdegrundsgaranti för äldreomsorg samt LSS under dokument här på sidan. Kommunen har även en övergripande värdegrund som gäller alla verksamheter.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17