Kontakt stöd och omsorg

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg

Katarina Widell
Vård- och omsorgschef
Telefon: 0506- 360 76
E- post: Katarina Widell

Ida Wiik
IFO-chef
Telefon: 0551-362 04
E-post: Ida Wiik 

Annika Bengtzing
Enhetschef Arbetsmarknad och lärande/Integration
Telefon: 0551-360 82
E-post: Annika Bengtzing

Susanne Ljungberg
Enhetschef för HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Siw Andersson
Enhetschef LSS Gullspång
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Jennie Lans
Enhetschef LSS Hova
Telefon: 0551-362 17
E-post: Jennie Lans

Malin Fröjd
Enhetschef Hemtjänst Gullspång
Telefon: 0551-360 90
E-post: Malin Fröjd

Helena Persson-Moverare
Enhetschef Hemtjänst Hova
Telefon: 0551-363 54
E-post: Helena Persson-Moverare

Anne-Lie Adolfi
Enhetschef särskilt boende i Gullspång och Hova
Telefon: 0506- 363 01
E- post: Anne-Lie Adolfi

Sidan senast uppdaterad: