Vårdplanering

Vårdplanering innebär ett möte mellan den enskilde och de olika vårdgivarna. Tillsammans görs en bedömning för att hjälpen skall bli så bra som möjligt.

Målet är att ge den enskilde individen möjlighet att vara aktiv i sin vardag och att bli självständig. Personen skall vara delaktig i beslut och genomförande av de kommunala insatserna. Kommunen har ett vårdplaneringsteam som ansvarar för att samordna resurser och insatser efter sjukhusvistelse. Teamet är bemannat måndag-fredag. Kontaktuppgifter till vårdplaneringsteamet finns här på sidan under Relaterad information.

I vårdplaneringsteamet ingår:

  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Biståndshandläggare.