Vårdplanering

Vårdplanering innebär ett möte mellan den enskilde och de olika vårdgivarna. Tillsammans görs en bedömning för att hjälpen skall bli så bra som möjligt.

Målet är att ge den enskilde individen möjlighet att vara aktiv i sin vardag och att bli självständig. Personen skall vara delaktig i beslut och genomförande av de kommunala insatserna. Kommunen har ett vårdplaneringsteam som ansvarar för att samordna resurser och insatser efter sjukhusvistelse. Teamet är bemannat måndag-fredag. Kontaktuppgifter till vårdplaneringsteamet finns här på sidan under Relaterad information.

I vårdplaneringsteamet ingår:

  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Biståndshandläggare.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Susanne Ljungberg
Enhetschef HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
E-post: Annelie Sundström

Susanne Karlsson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-360 88
E-post: Susanne Karlsson

Anki Helge
Sjuksköterska
Telefon: 0551-362 94
E-post: Anki Helge

Pia Lindberg
Sjuksköterska
Telefon: 0506-362 72
E-post: Pia Lindberg

Lena Andersson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 65
E-post: Lena Andersson

Kerstin Bäckerbo
Fysioterapeut
Telefon: 0551-361 32
E-post: Kerstin Bäckerbo

Ansvarig nämnd

Vård och omsorgsnämnden

Dokument

Länkar