Patientnämnd

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

För att få ytterligare information kan du följa länken till höger under relaterad information

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Hurtig-Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0551-360 97
E-post: Linda Hurtig-Johansson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.