Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ensamkommande barn

Boenden

Verksamheten innefattar idag två boenden för ensamkommande barn och unga(EKB). Verksamheten startade 2009 som det första boendet i Skaraborg.

Målet för verksamheten är att tillhandahålla ett tryggt boende med hemlika förhållanden av hög kvalité. Personalen är både män och kvinnor med olika kompetenser som kompletterar varandra och bidrar till verksamhetens goda resultat. Boendena har ett nära och strukturerat samarbete med gode män, socialtjänst, skola, vårdcentral, idrottsföreningar med mera. Personalen får kontinuerlig handledning och utbildning.

Stöd som ges

På våra boenden arbetar vi för att ge en så bra start som möjligt i det nya landet. Fokus ligger på trygghet, närhet och en god utbildning. Barnen får under sina första veckor, göra rundvandringar på orten för att bekanta sig i den nya miljön.
 
På boendet får barnen läxhjälp, stöd av personalen i föreningsaktiviteter och andra delar av vardagslivet.
 
Barnen deltar i regelbunden simträning, vilket skapar en hög simkunnighet. Även cykelträning ingår på boendet som ett led i att kunna delta på lika villkor med andra ungdomar i samhället.
 
Egna och gemensamma aktiviteter är en viktig del för att skapa en meningsfull fritid och förståelse för det svenska samhället.
 
Vi erbjuder även barnen möjlighet till sommarjobb, praktikplatser samt övningskörning för att ge möjlighet till ett framtida liv och integration i samhället.
 
Stödboende är det första steget mot ett eget boende och ett självständigt liv. De som bor i stödboende får ett individuellt utformat stöd utifrån sina behov. Ungdomarna på stödboendet tränas för ett liv som självständigt fungerande vuxna i Sverige.
Familjehem finns knutna till verksamheten.

Vill du hjälpa till?

Det finns ett stort behov av personer som kan tänka sig att vara God man, kontaktperson eller familjehem för barnen/ de unga. Det behövs för att stötta barnen under asylprocessen och att integreras i det svenska samhället. Vill du ha  information, om hur du blir  kontaktperson, familjehem eller hur du kan hjälpa till i övrigt, kontakta enhetschefen.

God man innebär att du företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Godmanskap för barnen är tänkt att vara tillfälligt under barnets första tid i Sverige. Om barnen får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige upphör uppdraget. Läs mer om vad detta innebär och om hur du blir god man under länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24

Relaterad information

Kontakt

Ingrid Carlsson
Samordnare
Telefon: 0551-362 27
E-post: Ingrid Carlsson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
God man och förvaltare

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan