Ensamkommande barn

Verksamheten innefattar ett stödboende för ensamkommande barn och unga. Stödboende är det första steget mot ett eget boende och ett självständigt liv. De som bor i stödboende får ett individuellt utformat stöd utifrån sina behov. Ungdomarna på stödboendet tränas för ett liv som självständigt fungerande vuxna i Sverige.
Personal finns huvudsakligen tillgänglig på eftermiddagar och kvällar och består av både män och kvinnor med olika kompetenser som kompletterar varandra och bidrar till verksamhetens goda resultat. Boendena har ett nära och strukturerat samarbete med gode män, socialtjänst, skola, vårdcentral, idrottsföreningar, mm. Personalen får kontinuerlig handledning och utbildning. Familjehem finns knutna till verksamheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
Föreståndare
Telefon: 0551- 36217
E-post: Jennie Lans

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
God man och förvaltare