Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar (LSS) ger människor möjlighet till olika former av stöd. Bland annat rätt till sysselsättning - Daglig verksamhet. Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

I Gullspång finns bland annat daglig verksamhet Sörgården med caféverksamhet, tvätteri och en utegrupp som främst arbetar med trädgårdsarbete.
Inom Sörgården finns olika sysselsättningar anpassade till de personer som ingår i verksamheten.

Den som har beslut enligt LSS om daglig verksamhet erhåller en ersättning, så kallad habiliteringsersättning. Man betalar själv för sin mat och sina resor till verksamheten.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslutar om insatsen.

Vad kostar det?

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Får jag någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan.
Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

För ansökan
Ann- Louise Krantz
LSS-handläggare
Telefon: 0551-361 70
E-post: Ann- Louise Krantz

För utförande av beviljad insats
Enhetschef LSS
Siw Andersson
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden