Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledsagare

Insatsen ledsagarservice syftar till att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Insatsen ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Insatser ska ge dig möjlighet att:

  • delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet
  • att besöka vänner
  • eller bara promenera
  • ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

Ledsagarservice i relation till andra insatser

Om du har personlig assistans enligt LSS och/eller LASS ska insatsen ledsagarservice ingå i den.

Val av ledsagare

Önskemål vad gäller val av ledsagare ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservicen ska stimulera till ökade sociala aktiviteter/kontakter. I första hand ska därför personer utanför din närståendekrets anlitas som ledsagare.

Hur gör jag för att få ledsagare?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-08

Relaterad information


Kontakt

För ansökan
Ann- Louise Krantz
LSS barn och unga
Telefon: 0551-361 70
E-post: Ann- Louise Krantz

För utförande av beviljad insats
Siw Andersson
Enhetschef LSS
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden