Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ledsagare

Insatsen ledsagarservice syftar till att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Insatsen ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Insatser ska ge dig möjlighet att:

  • delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet
  • att besöka vänner
  • eller bara promenera
  • ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

Ledsagarservice i relation till andra insatser

Om du har personlig assistans enligt LSS och/eller LASS ska insatsen ledssagarservice ingå i den.

Val av ledsagare

Önskemål vad gäller val av ledsagare ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservicen ska stimulera till ökade sociala aktiviteter/kontakter. I första hand ska därför personer utanför din närståendekrets anlitas som ledsagare.

Hur gör jag för att få ledsagare?
Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan.
Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-08

Relaterad information

Kontakt
För ansökan
LSS-handläggare
Telefon: 0551-362 71
Telefontid: 8.30-9.30
E-post:

För utförande av beviljad insats
Siw Andersson
Enhetschef LSS
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan