Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av permanentbostaden för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka bidrag?

Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.

Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.

Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet i din bostad ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Medgivande från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen för att den ska kunna utföras. Skriftligt ägarmedgivande krävs alltid. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger sitt medgivande beviljas inte ansökan.

Byte av bostad

Om man vill flytta till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade, så till vida att man förväntas att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du

Ansökningsblankett och eventuell fullmakt tillsammans med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig lämnas till kommunens handläggare som sen fattar beslut om bostadsanpassning. Om du har kommunal hälso- och sjukvård ringer du kommunens växel som förmedlar kontakt till aktuell arbetsterapeut i kommunen. I annat fall tar du kontakt med Närhälsans arbetsterapeut.

Ansökningsblankett och fullmakt

Du hittar dessa blanketter på sidan Blanketter och som länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24

Relaterad information

Kontakt

Gullspångs kommun
Telefon växel: 0506-360 00

Arbetsterapeut Närhälsan
Telefon: 0551-283 25

Hans Paulsson
Handläggare
Telefon: 0501-75 61 17
E-post: Hans Paulsson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Blanketteröppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan