Gruppboende

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt.

Björkebo

Björkebo är ett gruppboende med fyra lägenheter beläget i centrala Hova. Gruppboendet är inrymt i ett friliggande hus med de gemensamma utrymmen i centrum av fastigheten. 

Solbacka

Solbacka är ett gruppboende för vuxna med 12 lägenheter; 6 gruppbostadslägenheter och 6 servicelägenheter, beläget i centrala Gullspång.

Kontakta LSS-handläggaren om du vill ansöka om gruppbostad.