Gruppboende

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt.

Björkebo

Björkebo är ett gruppboende med fyra lägenheter beläget i centrala Hova. Gruppboendet är inrymt i ett friliggande hus med de gemensamma utrymmen i centrum av fastigheten. 

Solbacka

Solbacka är ett gruppboende för vuxna med 12 lägenheter; 6 gruppbostadslägenheter och 6 servicelägenheter, beläget i centrala Gullspång.

Kontakta LSS-handläggaren om du vill ansöka om gruppbostad.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Louise Krantz
LSS-handläggare
Telefon: 0551-361 70
E- post: Ann-Louise Krantz

Siw Andersson
Enhetschef Solbacka
Telefon: 0551- 362 26
E-post: Siw Andersson

Jennie Lans 
Enhetschef Björkebo
Telefon: 0551-362 17
E-post: Jennie Lans

Solbacka Gruppbostad
Västergatan 15
Telefon: 0551-362 25

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden