Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Funktionsnedsättning

Mamma och barn på en sommaräng

Insatser LSS

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen.

För vem gäller lagen?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Detta kan du få hjälp med

 • Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov  
 • Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansöka och fråga

Lagen gäller för personer som uppfyller någon av ovanstående kriterier. För att ansöka tar du kontakt med LSS-handläggaren samt fyller i ansökan LSS här på sidan under dokument.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beslutas kan den enskilde begära en individuell plan där beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde.

Förhandsbesked

Om du tänker flytta till en annan kommun kan du ansöka om ett förhandsbesked. Genom denna bestämmelse i LSS har du rätt att i förväg få besked av den nya kommunen om du har rätt till insatser där.

Detta gör man genom att kontakta LSS-avdelningen i den kommun dit man tänker flytta. LSS-handläggaren i din hemkommun kan ge dig information om hur du skall göra.

Hur överklagar jag ett beslut?

Tillsammans med det skriftliga beslutet som du får hemskickat medföljer det information om hur du överklagar ett beslut. Vi är skyldiga att hjälpa dig med överklagan.

Synpunkter på verksamheten

Om du har klagomål eller synpunkter på på verksamheten kan du läsa mera om detta under Synpunkter och klagomål.

Värdighetsgaranti för LSS i Gullspångs kommun (servicedeklaration)

Värdighetsgarantin bygger på den nya bestämmelse som tillfördes Socialtjänstlagen om den nationella värdegrunden den första januari 2011. Gullspångs kommun vill ge den bästa vård och omsorg som är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Vi arbetar utifrån de fyra G: na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje och Garantier. Hela värdighetsgarantin kan läsas under dokument här på sidan. 

Information om Handikapporganisationer

Under länkar här på sidan finner du en länk till HVG där du kan läsa om olika handikapporganisationer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-08

Relaterad information

Kontakt
LSS-handläggare
Telefon: 0551-362 71
Telefontid: 8.30-9.30
E-post:

Siw Andersson
Enhetschef LSS Gullspång
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Jennie Lans
Enhetschef LSS Hova
Telefon: 0551-362 17
E-post: Jennie Lans

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
Taxor och avgifter IFO/LSS
Ansökan LSSPDF

Länkar
Kommunala pensionärs- och handikapprådet
Handikapporganisationer
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korta nyheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan om funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om funktionsnedsättning 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan