Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn, ungdom eller ung vuxen och som avlastning för dess föräldrar. Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets/ungdomens liv, självklart under uppdragets gång men också efter uppdraget har avslutats.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Alla kontaktfamiljer utreds noggrant av socialsekreterare. Det görs även en kontroll i polis - och socialregister. Som kontaktfamilj får ni stöd i ert uppdrag samt en ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vill du och din familj bli kontaktfamilj?

Fyll i intresseanmälan via länken under Relaterad information här på sidan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Inrapportering för er som är kontaktfamilj

Er månadsvisa inrapportering sker via en e-tjänst som ni loggar in på via e-legitimation. I e-tjänsten rapporterar ni de aktiviteter ni utfört tillsammas med er kontaktperson. E-tjänsten hittar ni under relaterad information och länkar.