Familjehem

Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna.

Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det är därför viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Hur fungerar det?

Att ta beslut om att bli familjehem är en process. Första steget är att kontakta socialtjänsten för att få mer information. Att ha uppdrag som familjehem ställer krav på att ni kan arbeta i team med personal från socialtjänst, skola och andra professionella kring barnet, samt barnets biologiska föräldrar och nätverk.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget som familjehem. Det är viktigt att familjen lever i en stabil social situation, att det finns ett stort intresse, samt ett helhjärtat engagemang för barn.

Socialsekreterare gör flera hembesök och utreder familjen, det vill säga samtalar med er om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar. Kontroll görs i social- och polisregister. Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vi erbjuder även vardagshandledning och utbildning.

Vill du och din familj bli familjehem?

Fyll i intresseanmälan via länken under Relaterad information här på sidan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
IFO-chef
Telefon: 0551-362 17
E-mail: Jennie Lans

Tobias Larsson
1:e socialsekreterare
Telefon: 0551-362 02
E-mail: Tobias Larsson

Annika Hallgren
Familjehemssekreterare
Telefon: 0551-360 77
E-mail: Annika Hallgren

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00-16.30
Fredag 8.00- 16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Självservice- länkar till våra e- tjänster och blanketter

Intresseanmälan, Bli familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.