Kriminalitet

Har du begått en kriminell handling? Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man på något sätt bryter mot lagen.

Socialtjänsten tillsammans med skolorna och polisen arbetar med att förebygga
kriminalitet hos ungdomar. De stödjer också föräldrar och ger råd kring
sådant som händer under ungdomars tonårstid.

Om du blivit utsatt för brott

Har du blivit utsatt för brott kan du få stöd och hjälp av barnhandläggarna på Individ- och familjeomsorgen.