Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Familjestöd

Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Allt detta för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år. Vi arbetar bland annat med att:

  • Tidigt stärka och utveckla barn/föräldrar för att få en fungerande vardag.
  • Hjälpa till och bygga upp det sociala nätverket runt barn och förälder.
  • Samordna resurser kring barn och föräldrar, t.ex. förskola/skola/BUP/LSS.
  • Vara ett bollplank samt delge information.
  • Genomföra stödjande samarbetssamtal för föräldrar i samband med separation i syfte att främja barnens situation. Det kan t.ex. gälla vårdnad, boende och umgänge.

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att ringa eller bara knacka på hos oss.

Öppenvårdsverksamhet för föräldrar

Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet är till för föräldrar i Gullspångs kommun. Där arbetar två socionomer för att på olika sätt stödja föräldrar. Vi har erfarenhet av att hjälpa familjer att förändra mönster och vi vet att det går att få en bättre situation genom att som förälder lära sig nya sätt. Vi arbetar så varierat som möjligt så att varje familj får hjälp utifrån sina behov. Om du tror att detta kan vara något för dig — hör av dig till oss så kan vi prata vidare om din situation. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20

Relaterad information

Kontakt
Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid: 8.00-16.00

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
FamiljestödPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan