Familjestöd

Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Detta är för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år. Vi arbetar bland annat med att:

  • Tidigt stärka och utveckla barn/föräldrar för att få en fungerande vardag.
  • Hjälpa till och bygga upp det sociala nätverket runt barn och förälder.
  • Samordna resurser kring barn och föräldrar, t.ex. förskola/skola/BUP/LSS.
  • Vara ett bollplank samt delge information.
  • Genomföra stödjande samarbetssamtal för föräldrar i samband med separation i syfte att främja barnens situation. Det kan t.ex. gälla vårdnad, boende och umgänge.

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att ringa eller besöka oss.

Öppenvårdsverksamhet för föräldrar

Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet är till för föräldrar i Gullspångs kommun. Där arbetar två socionomer för att på olika sätt stödja föräldrar. Vi har erfarenhet av att hjälpa familjer att förändra mönster och vi vet att det går att få en bättre situation genom att som förälder lära sig nya sätt. Vi arbetar så varierat som möjligt så att varje familj får hjälp utifrån sina behov. Om du tror att detta kan vara något för dig tveka inte att höra av dig till oss så kan vi prata vidare om din situation. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
Enhetschef IFO
Telefon: 0551-362 17
E-mail: Jennie Lans

Tobias Larsson
1:e socialsekreterare
Telefon: 0551-362 02
E-mail: Tobias Larsson

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Dokument

Familjestöd Pdf, 68.9 kB, öppnas i nytt fönster.