Familjerätt

Gullspångs kommun samarbetar med Mariestads kommun gällande frågor kring familjerätt. Till familjerätten kan ni vända er för fastställande av adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad, boende och umgänge https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Barn-ungdom-och-familj/Familjeratt Länk till annan webbplats.

Detta är familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig för adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

All service från familjerätten är kostnadsfr.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Avtal

Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Faderskap och föräldraskap

Familjerätten handlgger faderskap/föräldraskap om det föreligger någon som helst osäkerhet. Övriga ärenden handläggs av socialkontoret i Gullspång.

Informationssamtal inför vårdnadstvister

Om man ska driva en rättsprocess i tingsrätten avseende vårdnad, boende och umgänge behöver man först ha varit på ett imformationssamtal hos familjerätten. Båda parterna får information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol. Att föräldrar kommer överens innebär oftast en lugnare och tydligare situation för barnet.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor, exempelvis kring barns boende och umgänge

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet. Samarbetssamtal är frivilliga och de registreras inte.

Avtal

Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På uppdrag från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn när föräldrarna är oense. Utredaren inhämtar information exempelvis genom enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär in uppgifter från bland annat skola och barnomsorg. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut kring barnets situation.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialkontoret familjerätt
Telefon: växel 0501-75 50 00

Besöksadress

Lockerudsvägen 14
Lotsen (f.d. Marieholmsskolan)
542 45 Mariestad

Kontakt

Iwa Johansson
Assistent
Telefon: 0551-360 80
E-post: Iwa Johansson

Besöksadress

Socialkontoret
Hemgatan 10 547 30 Gullspång

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden