Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Utbildning och föräldrakurser

I samverkan med interna och externa aktörer anordnar Familjecentrum tematräffar, samtalsgrupper, föreläsningar, tematiska föräldramöten och studiecirklar utifrån frågor som är aktuella och/eller utifrån föräldrars önskemål.

Exempel på ämnen som kan förekomma:

  • Hur kan vi stärka barnets självkänsla?
  • Barn och separationer – Familjerådgivningen
  • Barn/ unga med ADHD - föräldraföreningen Attention
  • Barn / unga på nätet
  • Att sätta gränser utan att begränsa
  • Kränkande behandling
  • Lär dig laga/ få tips på god, nyttig, billig vardagsmat

Röda korsets första hjälpen kurs för barn

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning. Samt ge deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga och ge hjälp vid sår och brännskador. Kursen är upplagd på två kurstillfällen á 3 timmar och innehåller både teori och praktiska övningar. Föräldrar, mor och farföräldrar och andra viktiga personer som finns nära barnet är välkomna att anmäla sig.

Småbarnsliv

Småbarnsliv är en kurs som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 1½ – 3½ år som vill träffa andra föräldrar i grupp som har barn i samma ålder.

Småbarnsliv utvecklar föräldrars förmåga:

• att se barnets goda sidor
• att hantera utmaningar och trotsigt beteende
• att lösa problem på ett positivt sätt

Småbarnsliv Består av sju kurstillfällen om två timmar vardera. Vid varje tillfälle visas korta videoavsnitt som utgångspunkt för samtal och diskussioner om föräldraskap och barns behov. Under ledning av särskilt utbildade kursledare samarbetar föräldrar för att finna lösningar på vanliga vardagliga utmaningar i föräldrarollen. Lösningar som föräldrar sedan uppmuntras pröva i hemmet mellan kurstillfällena. Kursen är gratis och vänder sig till både pappor och mammor 

Babyrytmik för dig med barn 2-8 månader

Musik, rytm och rörelse är något som alla barn uppskattar och mår bra av och som är utvecklande och stimulerande för olika sinnen. Välkommen att dela den upplevelsen med ditt barn och andra bebiskompisar. Musik och rytmikpasset tar ca 30 minuter, sen fikar vi och umgås en stund efteråt.
Musiken och sången som vi utgår ifrån är skriven av musikterapeut Diana Stigson Hadarsson, hon menar att : Rytmen kommer från oss själva.

Att vara förälder till en tonåring

Det kan vara lika stimulerande och trevligt som det kan vara påfrestande och oroande. Som förälder till en tonåring gäller det att klara den svåra balansgången mellan tillit och kontroll. Balansgången underlättas av att du har en bra relation till din tonåring. I samverkan med andra aktörer erbjuder Familjecentrum olika former av träffar kring ämnet att vara förälder till en tonåring.

Om önskemål finns om ett speciellt ämne kontakta oss.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-25

Relaterad information

 

Kontakt
Carina Andersson
Familjepedagog
Telefon: 0551-362 16
E-post: Carina Andersson

Karin Ahrle
Projektledare
Telefon:0551-362 40
E-post: Karin Ahrle

Carina Stridh
Familjecoach
Telefon: 0551-362 15
E-post: Carina Stridh

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan