Utbildning och föräldrakurser

Familjecentrum kan erbjuda olika typer av träffar, aktiviteter för dig som förälder och för hela familjen som exempelvis föreläsningar, tematräffar, kurser, lovaktiviteter med mera. Vår stävan är att utgå ifrån era behov och vi tar därför gärna emot tips och önskemål från er föräldrar

Varje år erbjuder vi utbildning i

Röda korsets första hjälpen- kurs för barn

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning. I kursen ingår mycket praktisk övning.  Kursen ges vid ett tillfälle ca 3 timmar (kvällstid) och innehåller både teori och praktiska övningar. Föräldrar, mor och farföräldrar och/eller andra viktiga personer som finns nära barnet är välkomna att delta. Kursen är kostnadsfri.

Småbarnsliv

Småbarnsliv är en kurs som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 1½ – 3½ år som vill träffa andra föräldrar i grupp som har barn i samma ålder.

Kursen utvecklar föräldrars förmåga

• att se barnets goda sidor
• att hantera utmaningar och trotsigt beteende
• att lösa problem på ett positivt sätt

Den består av sju kurstillfällen om två timmar vardera. Vid varje tillfälle visas korta videoavsnitt som utgångspunkt för samtal och diskussioner om föräldraskap och barns behov. Under ledning av särskilt utbildade kursledare samarbetar föräldrar för att finna lösningar på vanliga vardagliga utmaningar i föräldrarollen. Lösningar som föräldrar sedan uppmuntras pröva i hemmet mellan kurstillfällena. Kursen är gratis och vänder sig till både pappor och mammor. 

Att vara förälder till en tonåring

Det kan vara lika stimulerande och trevligt som det kan vara påfrestande och oroande. Som förälder till en tonåring gäller det att klara den svåra balansgången mellan tillit och kontroll. Balansgången underlättas av att du har en bra relation till din tonåring. På hemsidan kan du hitta bra länkar, tips på litteratur m.m. som handlar om livet med en tonåring, men det bästa sättet är oftast att möta andra föräldrar för att samtala om gemensamma frågor/dilemman. Hör av er så ordnar vi sådana möten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Andersson
Familjepedagog
Telefon: 0551-362 16
E-post: Carina Andersson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden