Utbildning och föräldrakurser

Familjecentralen erbjuder dig som förälder olika typer av träffar med utbildningar, föreläsningar, tematräffar och kurser. Vår stävan är att utgå ifrån ditt behov och vi tar därför gärna emot tips och önskemål från er föräldrar.

Första hjälpen till barn

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning. Kursen ges vid ett tillfälle, cirka 3 timmar under kvällstid och innehåller både teori och praktiska övningar. Föräldrar, mor och farföräldrar och/eller andra viktiga personer som finns nära barnet är välkomna att delta.

Nästa tillfälle för Första hjälpen till barn

Datum och tid kommer när nästa tillfälle är planerad.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 tillfällen som är 1,5 timme långa. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla.

Teman som tas upp

  • Utforska barnets behov - Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till?
  • Värdet av att vara tillsammans - Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor?
  • Vägen till trygghet - Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?
  • När det känns svårt att vara förälder - Det är inte alltid lätt att var förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer.
  • Att tolka barnets beteende - Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Nästa tillfälle för Trygghetscirkeln

Kurs planeras efter intresse, anmäl ditt intresse hos Familjecentralen.

 

Att vara förälder till en tonåring

Det kan vara lika stimulerande och trevligt som det kan vara påfrestande och oroande att vara förälder till en tonåring. Som förälder till en tonåring gäller det att klara den svåra balansgången mellan tillit och kontroll. Balansgången underlättas av att du har en bra relation till din tonåring och det kan också vara värdefullt att möta andra föräldrar för att samtala om gemensamma frågor/dilemman. Hör av er så ordnar vi sådana möten.

På hemsidan kan du hitta bra länkar och tips på litteratur som handlar om livet med en tonåring.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Familjepedagog
Telefon: 0551-362 16
Skicka E-post

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden