Familjer med barn 0-5 år.

• Här kan Du umgås med Ditt barn och tillsammans med andra barn och föräldrar delta i lek, sång och musikstunder och andra aktiviteter
• Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar
• Här finns möjlighet att få råd och stöd av personal med lång erfarenhet
• Vi erbjuder även olika typer av föräldrakurser och tematräffar
• Verksamheten är kostnadsfri

Vid varje öppet tillfälle finns det möjlighet att köpa
smörgåsfika till självkostnadspris.
Micro finns att tillgå.

Du kan även följa oss via Facebook                                                           
Familjecentralen i Gullspångs kommun

Öppen förskola

Hova
Tisdagar 9.30-13.00 och fredagar 9.30- 13.30                                                    
Lokal: Emil Löfstrandsväg vid järnvägsparken
På tisdagar finns BVC-sköterskorna från Närhälsan och Skagerns vård och hälsa med i verksamheten vid vissa tillfällen.

Gullspång
torsdagar 9.30-13.00
Lokal: Myrgatan 6 Amnegården vid cafeterian
BVC-sköterskorna från Närhälsan och Skagerns vård och hälsa finns med i verksamheten vid vissa tillfällen

Babyträffen  onsdagar 9.30-12.00, Gullspång                    


Kontaktpersoner
Carina Andersson 055136216
Carina Stridh  055136215

Sidan senast uppdaterad: