Barn som far illa

Två kvinnor som sitter vid en dator och fyller i uppgifter

Är du orolig för att ett barn inte har det bra?

Om du känner oro för att ett barn inte har det bra så kan du anmäla det till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Du kan ta kontakt med oss på telefon eller skriva att brev. Om du är privatperson kan anmälan göras anonymt. Det är ofta lättare för oss att hjälpa barnet om du vill säga ditt namn. Personer som träffar barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla om de känner oro för ett barn.
Du kan också ta kontakt med oss om du är orolig för ditt eget barn.

Vad kan hända?

När du kontaktar oss för att be om hjälp inleder vi oftast en utredning, för att ta reda på så mycket som möjligt om vad barnet behöver. Det gäller också om någon annan tar kontakt med oss om oro för ett barn. Föräldrarna kontaktas innan utredningen börjar. I utredningen samlar vi in information från till exempel föräldrar, barnomsorgen, skolan och andra som känner barnet väl. Utredningen är färdig inom fyra månader och leder fram till ett beslut.

Vilken hjälp kan man få?

Vi kan erbjuda olika sorters stöd som till exempel stödsamtal, gruppsamtal, kontaktfamilj eller stöd av vår familjebehandling. Ibland kan problemen vara svåra att lösa hemma, då kan barnet eller ungdomen behöva bo i en annan familj för kortare eller längre tid.
En del av det stöd som vi erbjuder kan man få utan att en utredning görs. Det gäller till exempel kontakt med familjecentralen,  familjerådgivningen och familjebehandlingen. Du kan själv ta kontakt direkt med dessa.

Vad händer om barnet eller föräldern inte vill?

Ibland bedömer socialnämnden att barnet behöver insatser och skydd, trots att vårdnadshavarna inte vill ha hjälp. Ibland vill ungdomen själv inte ha hjälp. Socialnämnden kan då göra en ansökan om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Detta sker endast i få fall.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Barn och unga som far illa behöver vuxna som de kan prata med. Att ta sig tid, lyssna och finnas till hands är en bra början. Kontakta gärna oss för att fråga hur du ska göra om du känner dig orolig för ett barn.
Om du känner att du har tid och möjlighet att hjälpa andra, så finns möjligheten att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Det finns många barn och unga som behöver kontakt och stöd av fler vuxna än sina föräldrar. Vill du bli en viktig vuxen? Kontakta oss så får du mer information.

De här lagarna följer vi

De lagar som vi arbetar efter är i första hand Socialtjänstlagen (SoL). Ibland arbetar vi också efter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi omfattas även av sekretesslagens bestämmelser. Det innebär bland annat att vi inte lämnar ut uppgifter om de familjer vi arbetar med.