Hemtjänst och mina timmar

För att du ska kunna bo kvar hemma även om du behöver hjälp, kan du ansöka om hemtjänst eller Mina timmar. Den hjälp som kommunens hemtjänst ger dig grundas på Socialtjänstlagen och kan exempelvis omfatta personlig omvårdnad och sådant som behöver göras i ditt hem.

Den hjälp du får ska vara anpassad efter dina behov. Hemtjänsten ska tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte själv klarar av. Du kan få hjälp även på kvällar, helger och nätter.

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare, som bedömer vilka insatser hemtjänsten kan erbjuda utifrån dina personliga behov, till exempel städning, tvätt, personlig omvårdnad med mera.

Preliminär avgiftsuträkning

Du får betala en avgift varje månad för den hjälp du får av hemtjänsten.
Länken Preliminär avgiftsuträkning kan du använda för att räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst och särskilt boende.

Mina timmar

Mina timmar är till för dig som fyllt 75 år och bor i Gullspångs kommun. Från och med 27 augusti 2018 kan du som fyllt 75 år och bor i Gullspångs kommun själv bestämma vilken hjälp du önskar, inom ramen för servicemenyn nedan. Syftet med Mina timmar är att det ska vara enklare för den enskilde att vid uppnådd ålder, få hjälp med praktiska sysslor som underlättar vardagen.

Syftet är också att underlätta den nuvarande onödigt byråkratiska processen av utredning och beslut innan insatser kan utföras. Skillnaden från att ansöka om hjälpen från biståndshandläggaren, är att det inte behövs någon bedömning innan hjälpen kan ges. Det är du som avgör vilken hjälp du önskar och behöver, vilket kan variera från gång till gång. Det går att göra en beställning på maximalt sex timmar per månad.

Kontakt och beställning av Mina timmar

Beställning av Mina timmar görs skriftligt på specifik blankett som utföraren har med sig vid första besöket. Du kan välja bland följande i menyn:

  • Servicemeny
  • Matlådor (från 67 år)
  • Trygghetslarm (från 67 år)
  • Promenad
  • Ledsagning
  • Tvätt och strykning
  • Inköp och ärenden
  • Social samvaro
  • Enklare städning

Möjlighet att byta insats

Du har möjlighet att tillfälligt byta ut den beställda insatsen mot exempelvis att fika, baka en kaka, lättare måltidstillagning, sortera i ett linneskåp eller få hjälp att ringa en närstående.

Kostnad

Kostnaden för Mina timmar är 320 kronor per timme.