Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagverksamhet Amneholm

Dagverksamheten Amneholm välkomnar personer som har en demenssjukdom  eller någon annan form av kognitiv nedsättning och har därför fått en mycket specifik inriktning.

I de av Socialstyrelsen utformade Nationella riktlinjerna ges högsta prioritet till dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten ska vara anpassad till sjukdomen för att därigenom skapa viktig struktur i personens vardag och vara uppbyggd på ett sätt som ger den sjuke en meningsfull vistelse utanför hemmet. Dagverksamheten har flera syften, men de två viktigaste är att personen med demenssjukdom ska ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt och att samtidigt förbättra de anhörigas/närståendes situation

På Dagverksamheten Amneholm är vi angelägna om att lägga ett stort gerontologiskt fokus på den äldre personen, även om han/hon har drabbats av någon form av kognitiv sjukdom. I vårt sätt att agera och bemöta den äldre vill vi att det ska framgå att det friska i åldrandet alltid måste få ha en framträdande roll. Dagverksamhetens arbetssätt bygger på den palliativa vårdfilosofin, som är en del av Stiftelsen Silviahemmets riktlinjer. Målet är att ge högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Arbetet förverkligas med hjälp av fyra hörnstenar;

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation

Parallellt med dagverksamhetsgruppen har också anhöriggrupper startats upp. Dessa grupper är nödvändiga för att kunna stötta och hjälpa anhöriga/närstående till personer som har en kognitiv nedsättning, men är också viktiga för att personalen ska kunna erbjuda varje gäst personcentrerad omvårdnad (se länk till höger på sidan)

All dagverksamhet bygger på ett biståndsbeslut och du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare i Relaterad information här på sidan.

Följ länkarna till höger på sidan för att läsa mer om demenssjukdom

OBS! ALL dagverksamhet är för tillfället pausad på grund av risken för smittspridning.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-08

Relaterad information

Kontakt

Markus Åsberg
Enhetschef Dagverksamhet
Telefon: 0506-363 54
E-post: Markus Åsberg

Maria Myrén
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-360 88
Telefontid: 08.30-09.30
E-post: Maria Myrén

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
Telefontid: 08.30-09.30
E-post: Annelie Sundström

Lisa Andersson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 74
Telefontid: 08.30-09.30
E-post: Lisa Andersson

Ingela Larsson
Demenssamordnare/Silviasyster
Telefon: 0551-36119
E-post: Ingela Larsson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Nationella riktlinjer vid demenssjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Silviahemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Demenscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personcentrerad omvårdnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster