Dagverksamheten Amneholm

Dagverksamheten Amneholm välkomnar personer som har någon form av kognitiv nedsättning och har därför fått en mycket specifik inriktning.

I de av Socialstyrelsen utformade Nationella riktlinjerna ges högsta prioritet till denna form av dagverksamhet. Verksamheten ska vara anpassad till sjukdomen för att därigenom skapa viktig struktur i personens vardag och vara uppbyggd på ett sätt som ger den sjuke en meningsfull vistelse utanför hemmet. Dagverksamheten har flera syften, men de två viktigaste är att personen med kognitiv påverkan ska ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt och att samtidigt förbättra de anhörigas situation

På Dagverksamheten Amneholm är vi angelägna om att lägga ett stort gerontologiskt fokus på den äldre personen, även om han/hon har drabbats av någon form av kognitiv sjukdom. I vårt sätt att agera och bemöta den äldre vill vi att det ska framgå att det friska i åldrandet alltid måste få ha en framträdande roll. Dagverksamhetens arbetssätt bygger, förutom på det personcentrerade förhållningssättet (se länk till höger på sidan), även på den palliativa vårdfilosofin, som är en del av Stiftelsen Silviahemmets riktlinjer. Målet är att ge högsta möjliga livskvalitet till gästerna och deras anhöriga. Arbetet förverkligas med hjälp av fyra hörnstenar;

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation

Denna dagverksamhet bygger på ett biståndsbeslut och du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare i Relaterad information här på sidan.

Följ länkarna till höger på sidan för att läsa mer om demenssjukdom

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Helena Persson Moverare
Enhetschef HSL
Telefon: 0506-363 54
E-post: Helena Persson-Moverare

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
Telefontid: 08.30-09.30
E-post: Annelie Sundström

Maria Myren
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
Telefontid: 08:30-09:30
E-post: Maria Myrén

Lisa Andersson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 74
Telefontid: 08.30-09.30
E-post: Lisa Andersson

Dagverksamheten Amneholm
Telefon: 0551-360 62

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Nationella riktlinjer vid demenssjukdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personcentrerad omvårdnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.