Demensstöd

Gullspångs kommun har långsiktigt arbetat för att utveckla demensvården, främst genom att skapa ett team med spetskompetens.

I demensteamet finns, förutom biståndshandläggare och arbetsterapeut, kommunens kontaktperson i demensfrågor vars uppgift bland annat är att tidigt identifiera problem och arbeta långsiktigt med att stötta och hjälpa den demenssjuke och dennes anhörig i det egna hemmet. Personen med demensdiagnos  kan också via sin läkare önska uppsökande kontakt av demensteamet. Teamet erbjuder kontinuerlig kontakt och stöd, uppföljande samtal, telefonrådgivning, utbildning samt information om vad kommunen vidare kan erbjuda/bevilja. Telefonkontakt kan även tas direkt för råd och information rörande demenssjukdom.

Målet med all demensvård som kommunen bedriver är att den baseras på personcentrerad och individuellt anpassad omvårdnad, utifrån Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" (se länkar till höger på sidan).

Att få klarhet i om man har en demensdiagnos eller om symptomen beror på något annat betyder mycket för både den som är sjuk och den som är anhörig. Det finns ännu inget bot mot demens, men läkemedel finns som kan lindra demenssjukdomens olika symptom.  Att i tidigt skede få kontakt med sakkunnig inom kommun och/eller region är angeläget vid minsta misstanke om demenssjukdom.

Demensteamet

  • Ger stöd och information till anhöriga
  • Ger information till allmänheten bland annat via informationsmöten
  • Utbildar och handleder personal
  • Arbetar med kvalitetsutveckling

Vänd dig till kommunens demenssamordnare om du har frågor om demenssjukdomar eller om var man kan göra en demensutredning. Du kan också läsa mer om demenssjukdom genom att följa länkarna till höger på sidan.

Sidan senast uppdaterad: