Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för dig som bor hemma. Dagverksamheten vill att du som gäst ska få en meningsfull dag och gemenskap med andra. Under dagen får du som gäst ta del av olika aktiviteter till exempel tidningsläsning, frågesport, enklare sittgymnastik och framför allt många härliga skratt. Dagverksamheten har två olika inriktningar; en inriktning för dig som behöver social gemenskap och en inriktning för dig med minnesproblematik och demenssjukdomar. För ytterligare information om den sistnämnda inriktningen se under fliken Demensstöd och Dagverksamhet Amneholm.

Dagverksamhet beviljas när behov finns och i olika former såsom:

  • Avlösning för närstående
  • Social gemenskap

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Du ansöker om dagverksamhet  hos biståndsenheten. Du kan antingen ringa till biståndshandläggaren eller skicka in en ansökan per e-post.

Avgift

För dagverksamhet betalar man avgift enligt taxan för hemvård i ordinärt boende, plus mat per dag. Avgift för resa till och från dagverksamheten tillkommer i de fall där detta är aktuellt.

Träffpunkter

För dig som inte har biståndsbedömd dagverksamhet finns det s.k. Träffpunkter som anordnar aktiviteter varje vecka. Hit är alla välkomna för en stunds gemenskap.

Varje torsdag mellan klockan 10.30-12.00 är fritidsverksamheten på Mogården öppen för de boende och för allmänheten.

Varje måndag mellan klockan 14.30- 16.00 är fritidsverksamheten på Amnegården öppen för de boende och för allmänheten.

Aktiviteter som anordnas är bland annat bingo, underhållning, bio och utflykter.

OBS! Deltagarantalet i all dagverksamhet är begränsat till 6 gäster/dag på grund av risken för smittspridning