Dagverksamhet Amneholm

Dagverksamheten är till för dig som har en kognitiv svikt och som inte bor på ett särskilt boende. Verksamheten fyller en viktig funktion i att skapa en meningsfull vistelse utanför hemmet. Den bidrar till ökade möjligheter att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, ger en ökad livskvalitet och är ett stöd och fungerar som en avlastning för anhöriga och närstående.

Vi som arbetar på här vill att du som gäst ska få en meningsfull dag i gemenskap med andra. Under dagen får du ta del av olika aktiviteter och äta lunch och fika tillsammans med övriga deltagare. Aktiviteterna anpassas efter din förmåga. Du knyter nya kontakter och träffar andra i samma situation som du. Du är en del av gemenskapen där vi har trevligt tillsammans och delar många härliga skratt.

Dagverksamhetens arbetssätt bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar för att det friska hos varje individ ska ha en framträdande roll.

Dagverksamhet är biståndsbedömt och beviljas utifrån olika behov. Dagverksamhetens syfte är att:

  • ge avlastning till närstående
  • bryta ensamhet och isolering
  • bidra till social gemenskap
  • bidra till att friska funktioner bibehålls
  • öka möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Du ansöker om dagverksamhet hos biståndsenheten. Du kan antingen ringa till biståndshandläggaren eller skicka in en ansökan per e-post.

Avgift

För dagverksamhet betalar man avgift enligt taxan för hemvård i ordinärt boende. Utöver det tillkommer en avgift för mat och eventuella resor till och från dagverksamheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Helena Persson-Moverare
Enhetschef
Telefon: 0506-363 54
E-post: Helena Persson-Moverare

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
E-post: Annelie Sundström

Susanne Karlsson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-360 88
E- post: Susanne Karlsson

Ingela Larsson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-361 19
telefontid: 08:30-09:30
E-post: Ingela Larsson

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden