Korttidsboende

Korttidsboende

En korttidsplats beviljas utifrån individuellt behov när man i en begränsad period inte klarar sig hemma. Kommunen har också en trygghetsplats som kan bokas av närstående hos kommunens biståndshandläggare. Kommunen har nu tio korttids- och växelvårdsplatser på Amnegården.

Björkskär

På Amnegården i Gullspångs finns tio korttidsplatser på Björkskär. 

Växelvård

Om du bor hemma och har hemvård och/eller får hjälp av make/maka eller annan anhörig, kan du under kortare perioder få bo på en växelvårdsplats.

Du gör ansökan om växelvårdplats hos biståndshandläggaren, som bedömer om du har rätt till detta.

Du betalar en avgift för de dagar du bor på avdelningen. Läs mera om detta under äldreomsorg och avgifter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Myrén
Biståndshandläggare
Telefon: 0551- 360 88
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Maria Myrén

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Teleton: 0551-362 24
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Annelie Sundström

Lisa Andersson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 74
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Lisa Andersson

Susanne Ljungberg
Enhetschef HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden