Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boendeformer

Inom kommunen finns äldreboenden både i Gullspång och Hova. Dessa boendeformer är till för dem som inte längre klarar sig i en egen bostad med hemvårdens insatser. Läs mer om äldreboendenas geografiska placering under Särskilt boende i menyn.

I Gullspångs kommun finns följande boendeformer för äldre:

  • Trygghetsboende 30 stycken i Gullspång och 16 stycken i Hova
  • Särskilt boende, totalt 47 lägenheter
  • Korttidsboende och växelvård, totalt 10 platser

Särskilt boende och korttidsboende

För att söka särskilt boende eller korttidsboende ska du kontakta kommunens biståndsbedömare.​ Kontaktuppgifter till biståndshandläggaren hittar du under kontakt här på sidan.

Trygghetsboende

Förmedling av lediga lägenheter sker genom ett kösystem i kommunen. De lägenheter som idag är outhyrda omvandlas omgående till trygghetsbostäder och fortsättningsvis sker all inflyttning enligt nedanstående kriterier. De personer som idag bor i lägenheterna och har biståndsbeslut om särskilt boende i form av servicelägenhet bibehåller sitt beslut. I Gullspång finns det 30 stycken och i Hova finns det 16 stycken trygghetsboenden. På boendet finns en värdinna som har till uppgift att skapa trygghet och trivsel bland de boende genom olika aktiviteter.

Kriterier för att kunna flytta in i trygghetsbostads är:

  • 70 år eller äldre

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-02

Relaterad information

Kontakt

Maria Holst
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-360 88
Telefontid: 8.30-9.30
E- post: Maria Holst

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
Telefontid: 8.30-9.30
E- post: Annelie Sundström

Lisa Andersson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 74
Telefontid: 8.30-9.30
E- post: Lisa Andersson

Trygghetsboende

Kerstin Gustavsson
Avgiftshandläggare
Telefon: 0551-362 33
E-post: Kerstin Gustavsson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden