Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akut hjälp

Här finner du kontaktuppgifter om du eller någon annan behöver akut hjälp. Mår du inte bra och behöver hjälp tveka inte att ringa något av dessa nummer.

112 SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en akut situation och behöver hjälp med en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare eller flygräddning. Telefon: 112

Polis

Om det är akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 114 114

113 13 — information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.
Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.
113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Socialjour

Tel: 0500-49 74 21 eller  0500-49 74 22
Tel tid: Måndag-torsdag, söndag kl. 17-23
Fredag-lördag kl. 17-02
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

1177 Sjukvårdsupplysningen

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när det inte är akut, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsupplysningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon – om barn, 0771-505050

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som bör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan vara anonym.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism 020-100 200

Telefonen bemannas vardagar 9.00-15.00. Onsdagar är det kvällsöppet till klockan 19.00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Syftet med stödtelefonen är främst att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

Räddningstjänst

Om akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 0500-42 40 00

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan
Telefontid 07.30-16.30,
Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren
Telefontid 21.00-06.00,
Telefon: 0200-11 33 33

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Norra Skaraborg
Telefon: 0501-100 42

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-17