Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitetsredovisning

Jämförbar resultatredovisning

Socialstyrelsen publicerar varje år en jämförelse av stöd till personer med funktionsnedsättning. Syftet med undersökningen ska vara att få brukarnas omdömen om kvaliteten i den kommunala socialpsykiatrin och omsorgen. Dessa omdömen ligger sedan till grund för utvecklings- och förbättringsarbeten inom verksamheterna. Du hittar jämförelsen under länkar här på sidan.

Brukarundersökningar

Ta del av den senaste brukarundersökningen för Daglig verksamhet under dokument här på sidan.
Gullspångs kommun har tidigare genomfört, tillsammans med Mariestads kommun, en brukarundersökning. Undersökningen vände sig till personer med insatser från kommunens socialpsykiatri, samt inom LSS-verksamheten.

Syftet med undersökningen var att få brukarnas omdömen om kvaliteten i den kommunala socialpsykiatrin och omsorgen.
Undersökningen genomfördes av Research AB.
Eftersom svarsfrekvensen inom socialpsykiatrin  var mycket låg kunde inga slutsatser dras om brukarnas omdömen.

Det gjordes en utvärdering av den kommunala psykiatrin och boendtstödet i kommunen. Utvärderingen visade att socialpsykiatrin funderar väl och upplevs som kompetent, mångsidig och flexibel.
Under utvärderingsperioden genomfördes en modifierad fokusgrupp med brukare på Bergsgatan. Resultatet var mycket gott, men gav samtidigt fingervisningar om områden som det är viktiga att arbeta vidare med.

Läs mer om kvalitetsredovisning på Socialstyrelsens hemsida, se länk på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-17

Relaterad information

Kontakt

Anna Sundström
Tf Vård- och omsorgschef
Telefon: 0506-360 76
E-post: Anna Sundström

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
Brukarundersökning Daglig verksamhet 2015PDF

Länkar kvalitetsredovisning

Socialstyrelsens öppna jämförelserlänk till annan webbplats 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun