Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Psykisk funktionsnedsättning

Vad kan man få hjälp med?

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom den kommunala socialtjänsten möjlighet att få hjälp med:

Boendestöd - ett individuellt anpassat stöd.
Boende - flera lägenheter placerade i samma trapphus. 
Sysselsättning/dagverksamhet  - anpassade arbetsuppgifter eller sysselsättning under handledning.
Kontaktperson - ett stöd från en person i frågor du behöver hjälp med.
Hemsjukvård - insatser från kommunens hemsjukvård.

Hur gör jag för att få hjälp?
Du kontaktar socialsekreterare vid socialkontoret, som hjälper dig med att göra en ansökan. Det är socialsekreteraren som utreder dina behov och som informerar om de olika insatser som finns.
Om det gäller hemsjukvård kontaktar du psykiatrisjuksköterskan som arbetar inom socialpsykiatrin.

Synpunkter på verksamheten
Om du har klagomål eller synpunkter på på verksamheten kan du läsa mera om detta under rubriken Synpunkter och klagomål.

Hur överklagar jag ett beslut?
Tillsammans med det skriftliga beslutet som du får hemskickat medföljer det information om hur du överklagar ett beslut. Vi är skyldiga att hjälpa dig med överklagan.

Värdighetsgaranti för LSS i Gullspångs kommun (servicedeklaration)
Värdighetsgarantin bygger på den nya bestämmelse som tillfördes Socialtjänstlagen om den nationella värdegrunden den första januari 2011. Gullspångs kommun vill ge den bästa vård och omsorg som är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Vi arbetar utifrån de fyra G: na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje och Garantier. Hela värdighetsgarantin kan läsas under dokument till höger på sidan.  

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-17

Relaterad information

Kontakt
Eva Mårdberg
IFO-chef
Telefon: 0551-360 96

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid: 08.00-14.00

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
Taxor och avgifter IFO/LSS
Värdighetsgaranti LSSPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun