Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Mogården får ny utemiljö

Utemiljön på boendet Mogården i Hova görs nu om för att bli mer lättillgänglig för både boende och besökare. Doftande blommor, promenadgång, uteplatser och fruktträd är lite av det som kommer att anläggas. Arbetet som redan startats beräknas vara klart till sensommar/ hösten 2017.

Riksbyggen fick i uppdrag att förbättra utemiljön på Mogården och en plan indelad i etapp 1 och 2  är nu framtagen. I trädgården kommer man göra en parkgång av asfalt med en kantbård av marksten. Utmed den gången finns plats för att sätta sig, samt belysning för bättre sikt även på mörkare delen av året.

Utmed huslivet på östra och södra sidan kommer en terrass att göras av marksten för att kunna användas som en fin uteplats, där kommer man då få både morgonsol och svalka på eftermiddagen.

De rätt så svåra höjdförhållanden kommer att tas upp av en stödmur som blir cirka en meter hög. Utmed den muren kommer en långsträckt plantering att göras med växter som både har klara färger och en fin doft. Dofter som är jätteviktiga för våra sinnen. Den muren gör också att man sitter skyddad från alltför hård vind, samt även där placeras belysningspollare.

På södra delen av området planteras nya fruktträd, både för att återplantera efter de gamla äppelträd som togs bort, och för att skapa en fruktlund. Där var även planerad en uteplats med spalje som kommer att göras i etapp två.

Runt hela trädgården anläggs en häck som inte blir alltför hög utan bara skall rama in och skapa rumskänsla. En ramp sätts också upp för att lätt kunna ta sig ut i trädgården från våning ett på träutbyggnaden.

För både boende och verksamhet anläggs en bär och grönsaksodling med uteplats. Odlingen läggs i pallkragar för att underlätta skötsel och det skall vara lätt att plocka och skörda. Skulle det vara så att man inte vill odla längre så är det bara att ta bort pallkragarna och då kan man använda stenmjölsytan till boulebana istället. Fyra stycken sopstationer för källsortering, även av matavfall kommer att sättas upp.

Denna etapp ett beräknas vara klar till sensommar/höst.

För etapp 2 är inget datum bestämt ännu.

Här kan ni se en skiss över hur det kommer att se ut.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-08

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun