Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hemsjukvård och rehabilitering för dig som har diagnos eller funktionsnedsättning som motiverar till att vården ges i ditt hem oavsett ålder. De medicinska åtgärderna ska vara sammanhängande över tid.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Efter din kontakt med t.ex. primärvården sker en värdering enligt följande:

Om du har behov av hälso-och sjukvård och har stora svårigheter att ta dig till en mottagningsverksamhet inom regionens ansvarsområde, skickar de ett meddelande till kommunens vård och omsorg. Meddelandet tas emot av kommunens berörda yrkesgrupper och bedöms tillsammans med regionens vårdinstans och du blir kallad till en gemensam vårdplanering.

Du betalar en avgift varje månad för hemsjukvård. Läs mer i dokumentet "avgifter till höger. All personal som arbetar inom hemsjukvården har tystnadsplikt.

Gemensam vårdplanering

Vid en gemensam vårdplanering utformas vården i samråd med dig och/ eller någon närstående och hälso och-sjukvårdsinsatserna planeras och utförs utifrån ditt individuella behov. Syftet med vårdplaneringen är att skapa en så välfungerande tillvaro som det är möjligt för dig. I Gullspångskommun finns ett vårdplaneringsteam, läs mer under länk till höger.

Rehabilitering
Kommunen har ett visst ansvar för rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Har du frågor om rehabilitering kan du vända dig till arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån dina problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. De bedömer ditt rehabiliterings behov och gör lämpliga insatser för dig, till exempel hjälpmedelsutprovning.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten arbetar för att bevara och förbättra din hälsa /funktionsnivå i samband med sjukdom/Funktions nedsättning.

Sjuksköterska/Distriktssköterska

Sjuksköterskan hjälper dig med bland annat sårvård, läkemedelshantering,förskrivning av inkontinenshjälpmedel,provtagning och injektioner. Hembesök är en del av arbetet. Läkarmedverkan från primärvården finns planerad regelbundet. Vård ges även till svårt sjuka samt döende som vill vårdas den sista tiden i hemmet eller på kommunens korttidsenhet.

Vårdcentraler

I Gullspångs kommun kan man välja mellan två vårdcentraler, Närhälsan eller Skagerns Vård- och Hälsoenhet. Båda har verksamhet både i Hova och Gullspång. Se mer information om vårdcentraler under länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-12

Relaterad information

Kontakt
Susanne Ljungberg
Enhetschef för HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Anna Sundström
Tf Vård- och omsorgschef
Telefon:0506-360 76
E-post: Anna Sundström

Distriktssköterska
Område blå
Telefon: 0551-363 56
Område grön
Telefon: 0551-360 70
Område Hova
Telefon: 0506-363 02
Telefontid: 7.30-15.30

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Linda Hurtig- Johansson
Telefon: 0506-360 97
E-post: Linda Hurtig- Johansson

Psykiatrisjuksköterska
Telefon: 0551-360 20
Telefontid: mån-fre 07.30-15.30

Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 65, 361 10

Sjukgymnast
Telefon: 0551-361 32

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Dokument
ÄldreomsorgsavgifterTaxor och avgifter IFO/LSS verksamheter

Patientsäkerhetsberättelse 2014PDF
Kom igång gympa för seniorerPDF

Länkar

Vårdplaneringsteam
1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Patientnämndenlänk till annan webbplats

Vårdcentraler

Närhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skagern vård och Hälsoenhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun