Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitetsredovisning

Brukarundersökningar

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 2005 ställs höga krav på brukardelaktighet och inflytande. Brukarna skall ges möjlighet att själva uttrycka åsikter och önskemål kring sin arbets- och boendemiljö i så hög grad som möjligt. Ta del av senaste brukarundersökningen för daglig verksamhet under dokument här på sidan.

Skaraborgs kommunalförbund har ett pågående uppdrag med att ta fram brukarundersökning som är lättillgänglig. Undersökningen kommer vända sig till personer som har insatser från kommunens socialpsykiatri, samt inom LSS-verksamheten. Som metod kommer Pict-O-Stat användas.

Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

Med hjälp av Pict-O-Stat kan man dock ge brukarna nya möjligheter att självständigt och anonymt utvärdera sin arbets- och boendemiljö och kan på så sätt få tillgång till tillförlitlig information om hur verksamheten upplevs.

Jämförbar resultatredovisning

Socialstyrelsen publicerar varje år en jämförelse av stöd till personer med funktionsnedsättning. Syftet med undersökningen ska vara att få brukarnas omdömen om kvaliteten i den kommunala socialpsykiatrin och omsorgen. Dessa omdömen ligger sedan till grund för utvecklings- och förbättringsarbeten inom verksamheterna. Du hittar jämförelsen under länkar här på sidan.

. Sveriges kommuner och landsting gör varje år en jämförbar resultatredovisning i Kommunens kvalitet i korthet. Där mäts flera olika versamheter inom kommunen och även stödet till funktionshindrade, i dokumentet här på sidan kan du läsa mer om resultatet för Gullspångs kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-29

Relaterad information

Kontakt

Anna Sundström
Tf Vård- och omsorgschef
Telefon: 0506-360 76
E-post: Anna Sundström

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Kvalitetsredovisning


Dokument

Kvalitetsberättelse 2013PDF
Jämförbar resultatrapportPDF

Brukarundersökning daglig verksamhet 2015PDF

Länkar
Socialstyrelsens öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun