Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsboende/korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn eller ungdomar med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj.

Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo.

Målsättningen är att vårdnadshavare ska få vila och avlastning och att barnet/ungdomen får möjlighet till miljöombyte. Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov.

Korttidstillsyn - fritids
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan behöva en trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, samt under skollov och andra ledigheter. Denna LSS-regel gäller för barn som är tolv år eller äldre och går i skolan och vars föräldrar förvärvsarbetar. Barn yngre än tolv år får samma hjälp fast enligt en annan lag.

Hur gör jag för att få hjälp?
Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24

Relaterad information

Kontakt

För ansökan kontakta
LSS-handläggare
Telefon: 0551-362 71
Telefontid: Mån- fre 8.30-9.30
E-post: 

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun