Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Daglig verksamhet

Personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Rätten gäller för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

Den dagliga verksamheten Sörgården är fr o m 2011 flyttad till Amnegården. Knutet till Sörgården finns även caféverksamhet, tvätteri och en utegrupp som arbetar främst med trädgårdsarbete.
Inom Sörgården finns olika sysselsättningar anpassade till de personer som ingår i verksamheten.

Den som har beslut enligt LSS om daglig verksamhet erhåller en ersättning, så kallad habiliteringsersättning. Man betalar själv för sin mat och sina resor till verksamheten.

Hur gör jag för att få hjälp?
Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan.
Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-29

Relaterad information

Kontakt
För ansökan
Anna Pethrus
LSS-handläggare
Telefon: 0551-362 71
E-post: Anna Pethrus


För utförande av beviljad insats
Enhetschef LSS
Siw Andersson
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun