Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är fortfarande Svenska kyrkan även efter kyrkans skiljande från staten och kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, utan det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-18

Relaterad information

Kontakt

Begravningsombud

Karin Ahrle
Telefon: 0506-362 40
E-post: Karin Ahrle

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun