Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Särskilda boendeformer

Inom kommunen finns äldreboenden både i Gullspång och Hova. Dessa boendeformer är till för dem som inte längre klarar sig i en egen bostad med hemvårdens insatser. Läs mer om äldreboendenas geografiska placering under Särskilt boende i vänsterspalten.

I Gullspångs kommun finns följande boendeformer för äldre:

  • Trygghetsboende 30 stycken i Gullspång och 16 st i Hova
  • Särskilt boende, totalt 47 lägenheter
  • Korttidsboende och växelvård, totalt 10 platser

Särskilt boende och korttidsboende

För att söka särskilt boende eller korttidsboende ska du kontakta kommunens biståndsbedömare.​ Kontaktuppgifter till biståndshandläggaren hittar du till höger i menyn.

Hur och när kan man få bistånd?

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndsbedömare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende. Från inkommen ansökan tar det ca två veckor att få ett beslut.

Mer information om särskilt boende finns i vänstermenyn.

Trygghetsboende

Förmedling av lediga lägenheter sker genom ett kösystem i kommunen. De lägenheter som idag är outhyrda omvandlas omgående till trygghetsbostäder och fortsättningsvis sker all inflyttning enligt nedanstående kriterier. De personer som idag bor i lägenheterna och har biståndsbeslut om särskilt boende i form av servicelägenhet bibehåller sitt beslut. I Gullspång finns det 30 stycken och i Hova finns det 16 stycken trygghetsboenden. På boendet finns en värdinna som har till uppgift att skapa trygghet och trivsel bland de boende genom olika aktiviteter.

Kriterier för att kunna flytta in i trygghetsbostads är:

  • 70 år eller äldre

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-22

Relaterad information

Kontakt
Anna Pethrus
Biståndshandläggare
Telefon: 0551- 362 71
E- post: Anna Pethrus

Cecilia Sjöström- Gustavsson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551- 362 48
E-post: Cecilia Gustavsson-Sjöström

Trygghetsboende
Kerstin Gustavsson
Avgiftshandläggare
Telefon: 0551-362 33
E-post: Kerstin Gustavsson

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun